Dřevobeton

Pojem „dřevobetonová konstrukce“ je v tomto případě použit pro stropní konstrukce tvořené dřevěnými trámy a betonovou deskou. Při tom jsou trámy s desku spřaženy, tzn. propojeny pomocí ocelových trnů, hřebíků a pod. Množství, typ a rozmístění spřahovacích prostředků je ntné stanovit statickým výpočtem.

Oblast použití této konstrukce se nalézá zejména v rekonstrukci stropů. Její výhodou je, že při rekonstrukci zůstává ve funkci původní nosná konstrukce stropu včetně podhledu, takže stavebními pracemi nejsou přímo zasaženy níže položené místnosti.

Spřažením nové betonové desky, která má typickou tloušťku 6-8 cm, s původními stropními trámy dochází k výraznému zvýšení únosnosti stropní konstrukce a její celkové tuhosti. Odstraní se tím „houpavost“ dřevěného stropu. Zvýšením únosnosti stropní konstrukce je umožněna změna využití prostoru nad tímto stropem např. z půdy na bytové místnosti.

Předpokladem použití dřevobetonové konstrukce je zachovalý stav stropnpních trámů. Před jejím použitím se rozhodně doporučuje provést stavebně technický průzkum stropní konstrukce včetně průzkumu mykologického. Je nutné prozkoumat míru napadení dřeva ve stropní konstrukci houbami, hnilobou a dřevními škůdci. Poškozené části trámů je nutné vyměnit a celou dřevěnou konstrukci ochránit fungicidním nátěrem, resp. postřikem.
Comments