ing. Vladimír Kováč - autorizovaný statik

Nabízíme zejména:

 • statické posouzení rekonstrukcí bytů (bytová jádra, půdní vestavby, rodinné domy)
 • statické návrhy a posoudky pro stropní konstrukce všeho druhu
 • posudky a výpočty pro dřevěné konstrukce, krovy a jejich rekonstrukce
 • návrh dřevobetonových konstrukcí – rekonstrukce dřevěných stropů
 • statický návrh a posouzení zděných konstrukcí
 • projekty betonových konstrukcí včetně výkresů výztuže
 • výkresy ocelových konstrukcí až do úrovně dílenské dokumentace včetně statických výpočtů
 • statické výpočty pro opěrné zdí a pažící konstrukce všeho druhu včetně kotvených (ukázka)
 • statické posouzení stability zemních těles, výkopů a svahů (ukázka)
 • statický návrh a posouzení výstroje štol, tunelů a šachet (zde ke stažení Pražské normálie (Soubor pažských kanalizačních normálií z r.1970), PDF, 3.54MB)
 • statické posouzení protlaků
 • statický návrh a výpočet sedimentačních nádrží, nádrží na čištění odpadních vod a pod.
 • kompletní staticky konstrukční část projektů počínaje rodinnými domky, rozsáhlými administrativními komplexy konče
 • zajistíme rovněž stavebně architektonickou část projektové dokumentace
 •    Statické výpočty provádíme pomocí nejmodernějších metod. Standardně využíváme metody konečných prvků, takže naše návrhy jsou maximálně hospodárné. Výkresovou dokumentaci zpracováváme zásadně na počítačích pomocí systému AutoCAD, výkresy výztuže pomocí nadstavby CADKON RCD, výkresy ocelových konstrukcí zpracováváme pomocí systému AdvanceSteel.

  ing.Vladimír Kováč
  IČO: 16099541    DIČ: CZ521211101
  e-mail: kovac@az-statika.cz
  mob.: (+420) 602 742 203